Fængselspsykose, forbigående sindssygdom præget af uro og vrangforestillinger, der opstår hos personer, der er indsat til afsoning i et fængsel. Tilstanden kan ses som en emotionel reaktion på belastende ydre forhold, der af den pågældende opleves som særligt pine- eller skamfulde. Den kan formentlig optræde hos alle under tilstrækkelig ekstreme forhold, fx under krig, men ses i øvrigt især hos personer med umodne personlighedstræk. Se også psykose.