Fællesmarked, den fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital, som tog sin begyndelse inden for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, og senere udvikledes inden for EF; det indre marked er en videreførelse af fællesmarkedet.