Fællesbagerier, kooperative virksomheder, grundlagt fra midten af 1880'erne af arbejderne i en række danske byer med det formål at bage billigt brød af høj kvalitet og at sikre bagersvendene ordnede arbejdsforhold. Baggrunden for oprettelsen af fællesbagerierne var utilfredshed med, at et prisfald på korn i begyndelsen af 1880'erne ikke gav sig udslag i lavere brødpriser. Det første fællesbageri blev oprettet i Aarhus i 1884, i 1885 fulgte et bageri i Horsens, og i 1886 oprettede Socialdemokratiet og repræsentanter for fagbevægelsen Arbejdernes Fællesbageri i København. Det blev en stor succes, og i de følgende år oprettedes fællesbagerier i mange byer landet over. Fællesbagerierne blev den første levedygtige gren inden for producentkooperationen i Danmark. De Sammensluttede Fællesbagerier blev oprettet i 1916 (senere Rutanasammenslutningen) og omfattede i 1941 39 bagerier. I 1970 eksisterede der 25 fællesbagerier, men siden er antallet faldet drastisk; således er der i 1996 kun ét kooperativt ejet bageri tilbage, Dansk Biscuits Compagni A/S, der nu indgår i Kelsen A/S. Se også arbejderkooperationen.