fældning - kemisk proces

Fældning, i kemien dannelse af et uopløseligt stof ved sammenblanding af to eller flere opløste stoffer. Fældningsprocesser er særdeles vigtige både i syntese, dvs. fremstilling, af en lang række stoffer og i kemisk analyse, hvor de noget tidskrævende fældningsmetoder dog nu i de fleste tilfælde er afløst af andre metoder. Også i fremstilling af drikkevand og i spildevandsbehandling benyttes fældninger.

Fremstilling af særlig rent og hvidt calciumcarbonat (CaCO3) kan ske ved fældning: Brændt kalk (calciumhydroxid, Ca(OH)2) opløses i vand, og der tilledes kuldioxid. Processen kan skrives således:Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O.Også i den organisk-kemiske industri er fældningsprocesser vigtige, fx ved fremstilling af azofarvestoffer.

I kemisk analyse er bestemmelsen af en vandig væskes sulfatkoncentration et karakteristisk eksempel på en fældning: Sulfatindholdet fældes fuldstændigt ved tilsætning af et vandopløseligt bariumsalt. Det udfældede bariumsulfat frafiltreres, tørres og vejes.

I drikkevandsfremstillingen udfældes jernindholdet næsten fuldstændigt ved grundig iltning (luftning) af vandet. Råvandets opløselige jernindhold, jern(II)-ioner, iltes til jern(III)hydroxid, Fe(OH)3.

Spildevandets indhold af fine slampartikler kan fjernes ved tilsætning af en opløsning af et aluminiumsalt. Det udfældede aluminiumhydroxid danner større partikler, som indeslutter og medriver slampartiklerne; se flokkulering.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig