Fækulometer, (af lat. fæcula (af fæx) vinstenssalt + gr. -meter), instrument til bestemmelse af stivelsemængden i kartofler.