Fægang, fægyde, i landsbyfællesskabets tid en vej, der førte fra landsbyen ud til græsgange som fælleder, skove eller overdrev. Fægangen var normalt afgrænset af grøfter og jorddiger, som var beplantet med tjørn e.l.