Fåresti, serier af små parallelle terrasser dannet ved gentagne udglidninger eller sætninger af overfladejorden på stejle skråninger. Dannelsesprocessen er ikke fuldt klarlagt, men en tæt vegetation af græs kan tænkes at spille en rolle. Når jorden kryber ned ad skråningen, brydes overfladelaget ikke, men folder pga. den tætte rodmåtte. Tidligere mente man, at græssende får spillede en rolle for dannelsen af dem, deraf navnet.