Extrados, (fr., egl. ydre ryg, extra- + dos ryg), den udvendige side af en hvælving; det modsatte af intrados.