Extra ecclesiam nulla salus, (latin 'uden for kirken (er der) ingen frelse'), et oldkirkeligt udtryk, der i denne form stammer fra Cyprian; se også biskop.