Extensor, (lat., af extendere udspænde, udstrække, ex- + tendere strække ud), strækkemuskel.