Exsultet, (lat., af exsultare 'hoppe, juble', af ex- og salire 'springe'), den højtidelige forkyndelse af Kristi opstandelse i den katolske kirkes liturgi påskenat. Den synges af diakonen efter påskelysets indvielse og indledes med ordene Exsultet iam... 'Nu juble englenes skare i himlen'.