Exsiccantia, (lat., af exsiccare udtørre, af ex- + siccus tør), udtørrende lægemidler.