Exsequiæ, (lat., af ex- + sequi følge), højtidelig ligfærd.