Expediatur, (lat., af expedire egl. frigøre foden (pes), modsat impedire hindre), det vil være at udfærdige.