Exoplanet, (1. led gr. exo 'uden for'), planet, der kredser om en anden stjerne end Solen. Se planet (planeter uden for Solsystemet).