Exomis, (af gr. eks- + omos skulder), ærmeløs arbejdsdragt hos de gamle grækere.