Exitus, (lat., af exire gå ud, gå bort, ex- + ire gå), udgang; ende.