Exegi monumentum ære perennius, (lat.), jeg har rejst et mindesmærke, der er varigere end bronze.