Exedra, (gr., af ex- og (h)edra 'sæde'), halvcirkulært eller rektangulært rum med sæder, anbragt ved bygninger, gårde og pladser i antikken; senere også anvendt inden for havekunsten. I en kirkebygning er exedra det samme som apsis.