Exeat, (lat. han må gå, af exire gå ud, gå bort, ex- + ire gå), en biskops tilladelse for en gejstlig til at modtage et embede i et andet stift.