Excudit, (lat. 'har trykt, har stukket'), forkortet excud. eller exc., betegnelse på grafiske blade efter navnet på den, der har udgivet dem eller udført (en del af) det tekniske arbejde.