Excudatur, (lat., af excudere), må stikkes! (censurens tilladelse til kobberstikning af en tegning).