Excitomotorisk, (af lat.), som bevirker uvilkårlige refleksbevægelser.