Excitere, (af fr. exciter, lat. excitare vække, anspore, opmuntre, af exciere kalde ud el. frem, ex- + ciere sætte i gang, bevæge), ophidse; pirre; tilskynde.