Excitantia, (lat., af excitans stimulans), hurtigt og stærkt virkende pirringsmidler.