Exceptis excipiendis, (lat.), med undtagelse af det, der bør undtages; med fornødent forbehold.