Exception, inden for jura indsigelse; den sagsøgtes hævdelse af, at sagsøgerens påstand ikke bør tages til følge på grund af umyndighed, utilregnelighed eller lignende årsager.