Exactor, (lat., af exigere kræve, måle, vurdere, af ex- + agere sætte i gang), middelalderlig kongelig embedsmand, der opkrævede skatterne og andre ydelser til kongen; lensmand.