Ex tempore, (lat., af ex + tempus tid), uforberedt; på stående fod.