Ex speciali mandato, (lat.), efter særlig fuldmagt.