Ex post facto, (lat.), bagefter; efter fuldført handling.