Ex more er et latinsk udtryk for ifølge skik og brug.