Ex causa lucrativa, (lat.), om kontrakt, som kun tilsigter den ene parts fordel; sammenlign med lukrativ.