Ex aequo et bono, (lat. 'ud fra det rimelige og gode'), juridisk udtryk, der indebærer, at der ved en afgørelse ikke alene skal tages hensyn til retsregler, men også til rimelig handlemåde og billighed i forholdet mellem de stridende parter. Se også aequitas.