Ex æquo, (lat., af ex + æquus lige), i lige stort omfang; ligestillet.