Evokation, (af lat. evocatio udkaldelse), stævning for en fremmed ret; stævning.