Eviscerering, (af lat. eviscerare 'rive indvolde ud', af ex- og viscera 'indvolde'), opskæring og udtagning af indre organer af slagtedyr. Se også kød (forarbejdning).