Evighed er et begreb inden for filosofi og religionshistorie; ordet forekommer mange gange i de bibelske skrifter, hvor det frem for alt tjener som oversættelse af det hebraiske 'olam og det græske aión, der begge kan betegne den fjerne fortid eller fremtiden, den meget lange tid, tiden uden begyndelse og ende, kort sagt det, der sprænger gængse tidsforestillinger. I sidstnævnte, prægnante betydning anvendes evighed især i udsagn om Gud og om Kristus, der er til fra evighed og til evighed (fx Salmernes Bog, 90,2; Johannes' Åbenbaring, 1,17 f.). Ved troen kan mennesket få evigt liv og dermed del i det evige fællesskab med Faderen og Sønnen.