Evictio, i romerretten den situation, at en erhverver af en genstand har mistet den, fordi en tidligere ejer eller en anden har kunnet godtgøre en bedre ret til tingen og ved retssag har frataget erhververen rådigheden over den. Evictio var en betingelse for, at erhververen kunne gøre ansvar gældende for vanhjemmel mod sin sælger.