Evertere, (af lat. evertere, af e- + vertere vende, dreje), kuldkaste; vende op og ned på; tilintetgøre; sammenlign med evers.