Evertebrata, (lat., af e- + vertebra led, hvirvel), hvirvelløse dyr.