Eventualmaksime, (af lat. eventualis + maksime), den retsregel at parterne i en proces straks skal anføre alle de angrebs- og forsvarsgrunde de har i sinde at fremkomme med.