Evangelisere, (af eng. evangelize, af lat. evangelizare, af gr. euangelizesthai), gøre evangelisk; omvende til den evangeliske lære.