Evangelisation, (gr.-lat.), udbredelse af den evangeliske lære blandt katolikkerne.