Evangeliarium, (lat., af gr.), bog, der indeholder de stykker af evangelierne, som oplæses ved gudstjenesten.