Evakuere, (af lat. evacuare, af e- + vacuus tom), udtømme; rømme; bortflytte; omflytte.