Evakuation, (af lat. evacuatio), inden for militær bortflytning (af tropper og krigsmateriel el. af civilpersoner fra en belejret by); omflytning af patienter fra et hospital til et andet.