Evadere, (af lat. evadere, e- + vadere gå), snige sig bort; slippe løs; undgå; søge at slippe fra (fx et spørgsmål); sammenlign med evasion.