Eutoni, (gr. eu- + -toni), kraftfuldhed; spændstighed.