Eutoki, (gr. eu- + -toki), let fødsel; det modsatte af dystoki.